Korenšpondenčná adresa:

METECH, s.r.o.
Mlynarovičova 17
851 03 Bratislava

IČO: 36 837 342
IČ DPH: SK2022452454
Registrácia: OR OS Bratislava I., odd.: Sro, vl. č.: 48050/B

Kontakty:

Ing. Jozef Mesároš
obchodné ponuky, výpocty výmenníkov, hydraulika
mobil: 0904 048 239
e-mail: metech@metech.sk

Marán Toth
servis /čistenie/ výmenníkov
mobil: 0908 861 855
e-mail: metech@metech.sk
e-mail: tothmajo@gmail.com

Ing. Viera Vávrová
účtovníčka
e-mail: metech@metech.sk